Dil Seçiniz
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Sürdürülebilirlik Politikamız

Sürdürülebilirlik Politikamız

         Özmetal;

  • Faaliyetlerini toplum ve diğer paydaşlarıyla birlikte din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sürdürür.
  • Yürürlükteki yasal mevzuata tam uyumu gözeterek şirket sürdürülebilirliğini sağlar.
  • Etik, şeffaf ve hesap verilebilir tutum ve davranışlar içinde faaliyetlerini sürdürür.
  • Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm paydaşlarıyla uyum içinde çalışır, katılımlarını teşvik eder.
  • Çalışanlarının ve müşterilerinin can ve mal güvenliğini korumak için sürekli iyileştirmeyi ilke edinir.
  • Çevreye değer vererek sürdürülebilir kalkınma ilkesini esas alarak kaynak kullanımını bilinçli tüketir.
  • Alt üreticilerinin de menfaatlerini korumaya çalışarak onları da zincirin bir parçası yapmaya çaba gösterir.
  • Çalışanlarının sözleşmelerini belirli periyotlarla gözden geçirerek çalıştıkları koşulları yansıtan adil ücret almalarını sağlar.
  • Çalışanlarının motivasyonunu arttıracak sosyal aktiviteler ve sürekli iyileştirilen çalışma ortamlarını sağlar.
  • Çalışma saatleri ve çalışma şartları konusunda yasal mevzuatlar çerçevesinde varlığını sürdürür.

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın!

444 58 23
Hemen Arayın!