Dil Seçiniz
Web Sitemize Hoş Geldiniz

İlkelerimiz

İlkelerimiz

  • YASAL SORUMLULUK: Özmetal; yürürlükte bulunan tüm yasal düzenlemeler ile imalat sanayi asgari standartlarını uygulamış ve uygulamaya devam edecektir.
  • AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ: İşe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi, emeklilik ile ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, doğum, sosyal statü, sakatlık/özürlülük, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel tercih, medeni hal veya ayrımcılığa neden olacak tüm durumlara karşı Özmetal gereken önlemleri alarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilirlik Politikası”nda beyan etmiştir.
  • ÜCRETLENDİRME: Özmetal çalışma sürelerini ve ücretleri ile en fazla çalışma ücretlerini, yasal sınırın altında olmaması için gereken önlemleri alır. Personel ücretlerinden ve tedarikçilerin ödemelerinde haksız kesintiler kesinlikle yapılamaz.
  • ÇALIŞMA SAATLERİ: Çalışma saatlerine ve resmi tatillere ilişkin yürürlükte bulunan kanunlara ve sektörel standartlara uyulmaktadır.
  • İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK: Şirket güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için elinden keleni yapmaktadır. Mevcut endüstri bilginlerini ve yapılan işe özgü tehlikeleri göz önünde bulundurarak çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini en aza indirerek işin yapılmasıyla ilgili ya da yapılması sırasında meydana gelecek olası kazaları önlemek için, düzenli olarak risk analizleri yapılmaktadır. Oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulu da bu riskleri asgari seviyeye çekmek için çalışmalarına devam etmektedir.
  • ÇOCUK İŞÇİ: Özmetal; çocuk işçi çalıştırılmasını ya da çocuklardan menfaat sağlanmasını yasaklamıştır. Bununla birlikte genç işçilerin hakları mutlak suretle korunmaktadır. Genç işçilerin Özmetal’de çalışabilmesi için zorunlu eğitim yasalarına uyması gerekmektedir.
  • ZORLA ÇALIŞTIRMA VE DİSİPLİN CEZALARI: Temel insan haklarına aykırı olduğu için akdinin başlangıcında, depozit alma, şahsi kimlik belgelerine el koyma ve benzeri uygulamalar ile zorla çalıştırmanın tüm şekli yasaktır. Şirket tüm personeline şahsiyetli ve saygılı davranmaya özen göstermektedir.
  • ÇEVRE VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ: Firmamız çöp ve atıkların imhası, kimyasal ve tehlikeli diğer maddelerin kullanılması ve muhafaza edilmesi ile emisyon ve atık su ile ilgili yasal uygulamalara tamamen paralel çalışmalar yapmaktadır.

İşletmemizde personel, taşeron elemanı ve ziyaretçilerimize güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak amacı ile “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ” oluşturulmuş ve paydaşlarımız ile paylaşılmıştır. Yönetmeliğe harfiyen uyulması gerekmektedir.

Personelin birbirleriyle, yöneticiler ile ilişkilerini ve işyerlerindeki günlük çalışmalarını düzenlemek amacıyla “İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ” VE “DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ” hazırlanmıştır. Bu yönetmelikler personel ile akdedilen “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi”nin ayrılmaz birer parçası olarak, tüm personel ile paylaşılmıştır.

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın!

444 58 23
Hemen Arayın!