Dil Seçiniz
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Toplum ve paydaşlarımızla iletişim içinde ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uygun; çevre sorumluluk bilinciyle mümkün olan en iyi teknolojilerde kullanılarak proseslerimizin çevre etkilerini kontrol altında tutup sürekli gelişen sistemimizle, çevre korumayı, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak, ürün kalitesi ve ekonomisi ile iş değerde tutulan bir firma olmak;

  • Tüm atıkların miktarını, çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamayı,
  • Etkin kullanım; geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip, destekleyerek enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirmeyi,
  • Tüm süreçlerde çevrenin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini korumak; tüm çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla, iş sağlığı ve güvenliği çevre bilincini aşılamayı,

“Temiz bir çevre sağlıklı ve güvenli çalışma” ilkesinden hareketle;

  • Faaliyetlerimizde oluşabilecek riskleri sistematik olarak belirleyip değerlendirmeyi ve bunlara yönelik koruyucu önlemler almayı,
  • Riskleri mümkün olabilen en düşük seviyeye indirebilecek imkanları araştırmayı,
  • Faatliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek iş kazaları ve acil durumları ve bu durumlarda oluşabilecek kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
  • Politikamız doğrultusunda hareket ederek tüm paydaşlarımız ve komuoyu erişimine açık tutmayı taahhüt ediyoruz.

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın!

444 58 23
Hemen Arayın!